Cennik

IBPE:
Cennik

Odbiór instalacji elektrycznej – cena

Ceny usług elektrycznych świadczonych przez IBPE zależą od określonego w zapytaniu ofertowym zapotrzebowania i kalkulowane są indywidualnie dla poszczególnych budynków lub grup budynków.

Podstawą do oszacowania ceny oględzin instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym są takie parametry jak: 

 • powierzchnia całkowita,
 • kubatura,
 • liczba pomieszczeń,
 • funkcja budynku.

Pomiary elektryczne 

Cena usług elektrycznych

Cennik usług elektrycznych ustalany jest indywidualnie. Podstawą do oszacowania ceny pomiarów elektrycznych jest wizja lokalna lub podstawowe dane takie jak:

 • liczba gniazd elektrycznych,
 • liczba opraw oświetleniowych,
 • liczba obwodów jednofazowych,
 • liczba obwodów trójfazowych,
 • liczba wyłączników różnicowo-prądowych,
 • liczba złącz instalacji odgromowej,
 • liczba i typ rozdzielni elektrycznych,
 • liczba i typ transformatorów.

W przypadku kalkulacji ceny pomiarów elektrycznych dla większej ilości budynków lub podpisania umowy o stałej współpracy oferujemy specjalny, atrakcyjny cennik.

Usługi opiniodawcze i eksperckie, projekty budowlane, nadzory i odbiory robót elektrycznych, usługi konserwacyjne, doradztwo oraz konsultacje wyceniamy w oparciu o zakres podmiotowy (obiekty budowlane, elementy instalacji), przedmiotowy (zakres prac, problematyka) oraz wymogi Klienta.

Zapewniamy bezpłatną wycenę i opiekę koordynatora, który jako indywidualny opiekun skonstruuje ofertę skrojoną na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do współpracy!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami