Pomiary i przeglądy instalacji odgromowej

IBPE:
Pomiary i przeglądy instalacji odgromowej

Pomiary i przeglądy instalacji odgromowej

image

Pomiary instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa to bardzo ważny element konstrukcji budynku, niezależnie od jego gabarytów i przeznaczenia. Mimo iż prawo budowlane określa konieczność budowy piorunochronu w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych o wysokości większej niż 15 m, jest to inwestycja, którą warto ponieść nawet w mniejszym domu. Instalacje odgromowe przejmują energię wyładowania atmosferycznego, które zwykle ma ogromną, destrukcyjną siłę i odprowadzają ją do ziemi, co zapobiega zniszczeniom mienia i zagrożeniu życia osób przebywających w budynku.

Aby piorunochron rzeczywiście spełniał swoje zadanie, potrzebne jest zarówno jego precyzyjne zaprojektowanie i wykonanie, jak i regularne przeglądy i pomiary instalacji odgromowej.

Jak często przeprowadzać przeglądy i pomiary instalacji odgromowej?

Przeglądy i pomiary instalacji odgromowej polegają przede wszystkim na sprawdzeniu jej stanu i działania. Kontrola musi być przeprowadzana przez uprawnionego elektryka. We wszystkich budynkach wykonuje się przeglądy roczne i pięcioletnie, a drobiazgowe pomiary warto wykonywać nawet dwa razy do roku, szczególnie w budynkach zagrożonych wybuchem. Elektryk mierzy poziom rezystancji uziomów, który wskazuje na sprawność instalacji i jest ważnym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom każdej budowli.

Drobiazgowe pomiary instalacji odgromowej – Warszawa

Nasza oferta obejmuje drobiazgowe pomiary instalacji odgromowej, które pozwolą Państwu poczuć się bezpiecznie w użytkowanym budynku, niezależnie od jego gabarytów, charakteru i przeznaczenia. Usługi obejmują:

  • dokładne oględziny instalacji odgromowej, wraz ze sprawdzeniem przewodów, łączeń i innych komponentów,
  • sprawdzenie ciągłości połączeń elektrycznych urządzenia piorunochronnego,
  • wykonanie pomiaru rezystancji uziemień metodą 3 punktową, metodą 4 punktową, metodą 3 punktową + cęgi, metodą 2 cęgową,
  • sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów,
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wpisanie wyników pomiarów i badań do książki obiektu budowlanego.

Pomiary instalacji odgromowej wykonujemy także w ramach rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynku. Jako firma doświadczona w różnego rodzaju pomiarach instalacji elektrycznych gwarantujemy pełen profesjonalizm oraz dokładność we wszystkich działaniach. Zespół techniczny firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych elektryków z uprawnieniami, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Nasza siedziba mieści się na terenie miasta Warszawa, a swoje usługi wykonujemy na terenie całego kraju.