Projekty budowlane elektryczne

IBPE:
Projekty budowlane elektryczne

Projekty budowlane elektryczne

image

Firma IBPE działa na rynku usług budowlanych od lat 90. Nasi specjaliści to osoby doświadczone w zakresie projektowania, a także kontroli instalacji elektrycznych, posiadające pełne uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. Lata obecności na rynku pozwoliły im na bardzo dobre poznanie branży oraz wymogów związanych z obiektami budowlanymi. Bez względu na to, jakie zamierzenie inwestycyjne chcą Państwo zrealizować, nasi specjaliści od projektowania instalacji elektrycznych zadbają o to, by projekt instalacji elektrycznej był maksymalnie optymalny, zgodny z istniejącymi przepisami prawa budowlanego i standardami branżowymi, a także maksymalnie użyteczny. Projektowanie instalacji elektrycznych to jedna z głównych usług, które oferujemy.

Wykonujemy kompleksowe usługi projektowe w poniższym zakresie:

 • projektowanie instalacji uziemienia,
 • projektowanie stacji transformatorowych,
 • projektowanie zasilenia głównego, podstawowego do budynku,
 • projektowanie zasilania rezerwowego, gwarantowanego (systemy załączania rezerwy, nieprzerywalne zasilanie energią)
 • projektowanie zasilania urządzeń technicznych i technologicznych,
 • projektowanie wewnętrznych linii zasilających,
 • projektowanie instalacji rozdzielczych (instalacje rozdziału energii, oświetlenia, sterowania),
 • projektowanie instalacji odbiorczych,
 • projektowanie instalacji połączeń wyrównawczych,
 • projektowanie oświetlenia podstawowego,
 • projektowanie oświetlenia awaryjnego,
 • projektowanie oświetlenia ewakuacyjnego,
 • projektowanie instalacji odgromowej,
 • projektowanie oświetlenia zewnętrznego,
 • inwentaryzacje instalacji elektrycznych w powyższym zakresie,
 • obliczenia techniczne (bilanse mocy elektrycznej, dobór zabezpieczeń, obciążalność kablowa, warunki ochrony, obliczenia związane z doborem oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego).

Usługi wykonujemy w sieciach niskiego i średniego napięcia.

Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze wygodę Klienta. Dlatego w jego imieniu, przy pomocy odpowiednich pełnomocnictw, dokonujemy wszystkich wymaganych czynności urzędowych związanych z projektem:

 • występowanie o mapy do celów projektowych (ZUD), wypisów z rejestru gruntów,
 • prowadzenie uzgodnień międzybranżowych z gestorami innych sieci będących w trasie infrastruktury elektroenergetycznej,
 • prowadzenie uzgodnień projektowych z lokalnym zakładem energetycznym,
 • występowanie o pozwolenie na budowę.

Współpracujemy z Klientem w kolejnych fazach inwestycji:

 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robót elektrycznych,
 • kosztorysowanie,
 • nadzór autorski,
 • nadzór inwestorski.

Dla kogo projektujemy instalacje elektryczne?

Optymalny dobór oferty IBPE w zakresie projektowania instalacji elektrycznych ułatwi zapoznanie się ze specyfiką świadczenia usług właściwą dla funkcji Państwa obiektów:

 • BUDYNKI MIESZKALNE profesjonalna obsługa mieszkańców
 • BUDYNKI BIUROWE elastyczne godziny
 • BUDYNKI USŁUGOWO-HANDLOWE zadowoleni najemcy
 • PLACÓWKI, NIERUCHOMOŚCI SIECIOWE jeden dostawca
 • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HOTELE bezpieczeństwo
 • OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, LOGISTYCZNE, MAGAZYNY bez przestojów

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem usług oferowanych przez naszą firmę. Pozwoli to  upewnić się, czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub zapoznania się z poniższymi informacjami.

Co wyróżnia każdy wykonany przez specjalistów IBPE projekt instalacji elektrycznej i jakie są nasze projekty?

 • ​kompletne,
 • zgodne z przepisami,
 • czytelne
 • estetyczne,
 • wykonane przy użyciu technologii cyfrowych,
 • cenione przez wykonawców.

Krótko o projektach:

 • projekt budowlany: dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony.
 • projekt wykonawczy: będący podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.
 • dokumentacja powykonawcza: zbiór dokumentów obejmujących: pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby opisy i rysunki służące realizacji obiektu, które tworzą tzw. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
 • dokumentacja wspierająca inwestycję: związana z powyższymi projektami dokumentacja stanowiąca niezbędną podstawę do realizacji inwestycji, tj: zgody, pozwolenia, oświadczenia odpowiednich instytucji oraz urzędów, projekty, obliczenia techniczne, mapy, wypisy z odpowiednich rejestrów, kosztorysy.

Profesjonalne projektowanie instalacji elektrycznej na terenie całego kraju

Projektowanie instalacji elektrycznej to tylko jedna z usług oferowanych przez naszą firmę. Zajmujemy się także kompleksowym doradztwem technicznym z zakresu elektryki oraz przeglądami okresowymi instalacji elektrycznych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług zachęcamy do kontaktu z wykwalifikowanym personelem firmy. Mogą Państwo kontaktować się z nami mailowo, telefonicznie lub za pomocą specjalnego formularza dostępnego na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Zapraszamy także do kontaktu osobistego.

Firma IBPE to obecnie dwa oddziały. Główna siedziba znajduje się w mieście Warszawa – przy ul. Rydygiera 8, lokal. Wsparciem jest placówka w Katowicach – przy ul. Krasińskiego 29/9. Działamy jednak na terenie całego kraju, świadcząc usługi dla różnych klientów.