Obowiązkowe przeglądy budynków

IBPE:
Obowiązkowe przeglądy budynków

Przeglądy budynków - Okresowe, Techniczne, Pięcioletnie, Roczne - IBPE

image

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa Prawo budowlane) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Dotyczy to: 

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

W związku z powyższym właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych przeglądów budynków. Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania Klientów w tym zakresie we współpracy z marką IBPE realizujemy okresowe przeglądy budynków. W zależności od potrzeby możemy przeprowadzić:

 • półroczny przegląd techniczny budynku,
 • przegląd roczny budynku,
 • przegląd pięcioletni.

Klientów zainteresowanych zleceniem przeglądu budowlanego nieruchomości zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Przeglądy roczne budynków

Wykonujemy przegląd techniczny budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc kontrolę stanu technicznego:

 • elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Przeglądy okresowe roczne budynków realizujemy na potrzeby osób prywatnych, klientów biznesowych oraz instytucji. Dysponujemy zapleczem umożliwiającym szybkie i sprawne przeprowadzenie kontroli w dowolnych warunkach, także w miejscach o utrudnionym dostępie.

Przeglądy budynków – Łódź

Nasze usługi świadczymy na terenie Łodzi i okolic. Wiemy, że wielu zarządcom czy właścicielom nieruchomości wykonanie przeglądu wydaje się być zbędnym wydatkiem i uciążliwym obowiązkiem. Jednak regularne przeprowadzanie przeglądów jest niezwykle ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo a nawet życie mieszkańców czy użytkowników.

Przegląd 5 letni budynku

Jako marka wyspecjalizowana w przeglądach budowlanych i technicznych naszym Klientom oferujemy kompleksowe wykonawstwo obowiązkowych kontroli wymaganych raz na 5 lat. W ramach świadczonych usług przeprowadzamy kontrolę polegającą na:

 • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Przegląd 5 letni budynku mieszkalnego przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn.zm.).

Przegląd 5 letni budynku – Łódź

Przeglądy okresowe budynków wielkopowierzchniowych

Nasze doświadczenie zawodowe i zdobyte uprawnienia budowlane dają nam odpowiednią wiedzę, dzięki której wiemy dokładnie jakie elementy należy sprawdzić i na co zwrócić szczególną uwagę. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności nie tylko karnej czy zawodowej, ale przede wszystkim odpowiedzialności przed osobami zlecającymi przegląd. Zamawiając tę usługę u nas możesz mieć pewność, że wszystkie elementy zostaną dokładnie sprawdzone.

Odpowiadając na szczególne potrzeby właścicieli i zarządców obiektów wielkopowierzchniowych oferujemy przeglądy okresowe budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty wielkopowierzchniowe powinny być poddane kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy w roku. Przeglądy budowlane oraz pozostałe przeglądy budynków należy przeprowadzać przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Niezależnie od częstotliwości z jaką zdecydujecie się Państwo poddać kontroli obiekt wielkopowierzchniowy zapewniamy kompleksową i fachową obsługę wraz z przeprowadzeniem przeglądu zgodnie z zakresem zdefiniowanym przez art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.